Bloggarkiv

Vi levererar.

En enklare sammanställning av en del av de framgångar som Centerpartiet har åstadkommit i Sundsvall under mandatperioden. Den är inte heltäckande men det pågår ett arbete med en komplett sammanställning.

Annonser